• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W dniu 10.02.2018 r., w sali Domu Strażaka w Żeglcach, odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Żeglce. 

Brali w nim udział druhowie, sympatycy a także zaproszeni goście, którymi byli:

·         Wójt Gminy Chorkówka – Andrzej Koniecki

·         Z-ca wójta Gminy Chorkówka – Dariusz Bator

·         Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – dh Kazimierz Gładysz

·         Komendant Gminny – dh Adam Łukaszewski

·         Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krośnie – bryg. Paweł Wilk

·         Dyrektor szkoły Podstawowej w Żeglcach – Roman Skowron

·         Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce „Że chcę” – Iwona Skalska

·         Przewodnicząca KGW Żeglce – Halina Kochańska

 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu OSP w Żeglcach, dh Jan Wierdak, po przywitaniu przybyłych druhów, sympatyków oraz gości, przedstawił porządek zebrania oraz, po przegłosowaniu, powołał przewodniczącego zebrania, którym został Naczelnik tutejszej jednostki, dh Jarosław Kasza. Następnie dokonano wyboru protokolanta zebrania – rolę tę powierzono dh Magdalenie Wasłowicz oraz powołano Komisję Wniosków i Uchwał – w skład której weszły: dh Marlena Gajecka, dh Paulina Kasza oraz dh Anna Łopatkiewicz.

Zebranie miało na celu prezentację i podsumowanie statusu, działań, prac oraz inwestycji dokonanych w ciągu minionego roku w naszej jednostce, przedstawienie planu działalności i inwestycji na rok 2018, a także ocenę pracy Zarządu OSP za ubiegły rok. Dh Magdalena Wasłowicz odczytała sprawozdanie z działalności jednostki za rok ubiegły oraz plan działalności na rok bieżący, sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na rok bieżący przedstawił dh Grzegorz Wasłowicz, sprawozdanie z prac i kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Paweł Fruga, Następnie, podczas głosowania, udzielono absolutorium dla Zarządu za miniony rok. W trakcie dyskusji proponowano działania mające na celu promocję     i dalszy rozwój jednostki. Głos zabrali również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Kazimierz Gładysz, Wójt Andrzej Koniecki oraz przedstawiciel KM PSP w Krośnie – bryg. Paweł Wilk, podziękowali oni druhnom i druhom naszej jednostki, podkreślili ilość pracy wykonanej przez strażaków, a także złożyli życzenia na kolejny rok działalności.

Na zakończenie Prezes OSP w Żeglcach podziękował oraz złożył życzenia przybyłym na zebranie. Następnie wszystkim podano ciepły, przygotowany przez druhny i druhów, posiłek.

Najważniejsze postulaty oraz decyzje które podjęto w trakcie zebrania to:

·         Zgłoszono chęć organizacji Gminnych obchodów Dnia Strażaka,

·         Zgłoszono zapotrzebowanie na zakup 4 par rękawic specjalnych,

·         Zgłoszono zapotrzebowanie na remont resorów w samochodzie pożarniczym.

 

Poniżej mogą państwo, pokrótce, zaznajomić się ze sprawozdaniem dotyczącym stanu osobowego, przeszkolenia, ilością i rodzajem wykonywanych, przez naszych druhów, działań i prac jednostki.

Stan jednostki OSP oraz działalność za rok 2017 prezentuje się następująco:

Jednostka OSP w Żeglcach składa się z 68 członków, od 2009 roku, przy OSP w Żeglcach, funkcjonuje Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT) składająca się z 17 w pełni przeszkolonych druhów, mogących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, poziom wyszkolenia podstawowego i specjalistycznego prezentuje się następująco:

·         kurs podstawowy (wraz z obsługą aparatów ochrony dróg oddechowych) - 17 druhów

·         kurs ratownictwa technicznego - 9 druhów

·         kurs kierowania ruchem drogowym - 2 druhów

·         kurs kierowcy – operatora sprzętu - 3 druhów

·         kurs dowódców OSP - 4 druhów

·         kurs naczelników OSP - 2 druhów

1 druh z naszej Jednostki, ukończył w ubiegłym roku kurs specjalistyczny:

·         kierowca – operator sprzętu - dh Łukasz Wityński

Rok 2017 był pracowity, członkowie OSP w Żeglcach, do różnego rodzaju działań i prac wyjeżdżali ogółem 43 razy, w tym:

·         pożary – 21 razy

·         zagrożenia miejscowe - 3 razy

·         alarmy fałszywe – 2 razy

·         zabezpieczenie imprez oraz obrzędów - 4 razy

·         wyjazdy gospodarcze i ćwiczenia - 13 razy

Jak co roku, 3 drużyny z naszej jednostki wzięły także udział w zawodach sportowo pożarniczych gdzie zajęły następujące miejsca:

·         Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 7 miejsce

·         Kobieca Drużyna Pożarnicza - 4 miejsce

·         Drużyna seniorów - 12 miejsce

Zorganizowano również pokaz sprzętu i umiejętności strażaków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żeglcach. Aktywnie uczestniczono w obrzędach oraz świętach religijnych i państwowych, takich jak: warta przy Grobie Pańskim podczas Świąt Wielkanocnych, uczestnictwo w corocznej procesji w święto Bożego Ciała, oprawa mszy odpustowej, Dzień Niepodległości.

Ze środków finansowych OSP, pochodzących z darowizn strażaków, mieszkańców oraz sponsorów, zakupiono:

 

- buty strażackie specjalne – 3 pary

- kominiarka strażacka – 6 szt

- umundurowanie koszarowe – 6 kpl

- radiostacja przenośna Motorola GP340 – 2 szt

- bateria do radiostacji przenośnych Motorola GP 340  -  2 szt.

- hełm strażacki Vulcan  -  1 szt.

- latarka „Iskra” -  1 szt.

 

Ze środków gminnych sfinansowano dla naszej jednostki następujące zakupy oraz prace:

- regeneracja głowic w silniku samochodu pożarniczego

- zakup akumulatora samochodowego

- zakup 2 par rękawic strażackich

 

 A już w roku bieżącym ze środków gminnych sfinansowano zakup 6 szt. nowych opon terenowych do samochodu pożarniczego.

 Strażacy, własnymi siłami, wykonali również szereg prac przy obiekcie remizy OSP oraz sprzęcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, do wstępowania w struktury jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (osoby powyżej 16 roku życia) lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (osoby w wieku do 16 roku życia), oferujemy ciekawe szkolenia, satysfakcję z pełnienia strażackiej służby, a także dobrą zabawę. 

Wszelkie pytania, wnioski oraz deklaracje wstąpienia w nasze szeregi prosimy kierować do Prezesa, Naczelnika lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dh J. Kasza