• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

1 marca 2020 r odbędzie się VIII edycja ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2020. Nasze sołectwo po raz czwarty przystępuje do organizacji tego Biegu.

Głównym organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę", a współorganizatorami Radna Wsi Żeglce wraz z Radą Sołecką, Ochotnicza Straż Pożarna, LKS "Błękitni" Żeglce.

W poniższych linkach znajdują się formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii Biegu i szczegółowe informacje dotyczące Biegu:

Zawodnik rejestrując się akceptuje warunki regulaminu Biegu znajdującego się w powyższym linku oraz po rejestracji zobowiązany jest do wykonania płatności w terminie 7 dni  na konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" o numerze 27 8642 1083 2002 8330 2552 0001 (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska zawodnika i dopisku wpłata na Bieg), zgodnie z wysokością określoną w regulaminie. W przypadku braku opłaty w wskazanym terminie, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.

Formularz Bieg 1963 m

Formularz Bieg 6 km

Formularz Marsz Nordic Walking 6 km

Regulamin Biegu Tropem Wilczym ŻEGLCE 2020

I. CEL IMPREZY:
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę”, LKS „Błękitni” Żeglce, Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce.

III. TERMIN I MIEJSCE
Start biegu oraz marszu:
Bieg 1963 m – parking przy Domu Ludowym w Żeglcach.
Bieg i Marsz Nordic Walking – parking przy Domu Ludowym w Żeglcach,
Biuro zawodów otwarte w godzinach 10:000-11:30 w Domu Ludowym w Żeglcach
O 11:30 zbiórka uczestników na parkingu pod Domem Ludowym w Żeglcach.
11.40 – pokaz Musztry Paradnej w wykonaniu młodzieży z Liceum im. Marii Konopnickiej z Jedlicza.

Dystans: 1963 m oraz 6 km (ta sama trasa dla biegu oraz marszu nordic walking)
Bieg ma charakter biegu przełajowego – górskiego po nawierzchni asfaltowej, kamienistej i trawiastej.

IV. UCZESTNICTWO
Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 1 marca 2020  r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

V. ZGŁOSZENIA
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.zeglce.pl
Limit uczestników 160 osób. (35 osób Nordic Walking, 45 osób Bieg na dystansie 1963 m, 80 osób Bieg na dystansie 6000 m). Możliwy jest udział większej ilości uczestników, jednak po przekroczeniu limitu 160 osób, zawodnicy nie otrzymają pakietów startowych „Tropem Wilczym” lecz jedynie medale ufundowane przez organizatorów. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 25 lutego 2020 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do Biegu w biurze zawodów przed Biegiem. Prosimy te osoby które pomimo przekroczenia limitu chciałyby zapisać się i uczestniczyć w naszym Biegu o zapisanie się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga: w przypadku braku zapisów w danej kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany limitów uczestników w poszczególnych kategoriach.
Będzie to dla nas ułatwieniem przy przygotowaniu odpowiedniej ilości pamiątkowych medali. W tym przypadku opłata startowa wyniesie 25 zł. Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl oraz na fanpage LKS Błękitni Żeglce 1960.

VI FINANSOWANIE
Opłata startowa wynosi:
a) 20 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl lub 25 zł płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem – BIEG NA DYSTANSIE 1963 m
b) 25 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl lub 30 zł płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem - BIEG I MARSZ NORDIC WALKING DYSTANS 6 km.

VII. POMIAR CZASU
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VIII. KLASYFIKACJE
- generalna K i M dla biegu 1963 m
- generalna K i M dla biegu 6000 m
- generalna K i M dla marszu Nordic Walking

IX. NAGRODY
Pierwsze 160 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy, koszulkę oraz pamiątkowy medal. Pozostali numer startowy oraz medal ufundowany przez organizatorów. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Dla zwycięzców w sześciu wymienionych kategoriach przewidziane są pamiątkowe puchary, dla miejsc 1-5 w każdej kategorii dyplomy.
W przypadku osób biorących udział równocześnie w biegu na dystansie 1963 m oraz w Marszu NW lub biegu na dystansie 6 km przysługują dwa pakiety startowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą
- Uczestnicy Biegu muszą  bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób i służb zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy Biegu po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z przepisami  kodeksu prawa o ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody materialne uczestników Biegu, zawodnicy zobligowani są do zabezpieczenia we własnym zakresie swoich wartościowych rzeczy,
- Organizator ubezpiecza zawodników,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji trasy Biegu,
- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zapisując się do udziału w Biegu lub Marszu akceptuje jego postanowienia.

Więcej informacji można uzyskać pod
www.zeglce.pl, LKS Błękitni Żeglce 1960 (facebook) oraz www.tropemwilczym.pl