• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Dobiega końca przebudowa odcinka drogi powiatowej Chorkówka - Żeglce, w związku z tym mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Szczegółowe informacje