• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W ubiegłym tygodniu, po kilku miesiącach prac, oddana do użytku została droga powiatowa łącząca Chorkówkę z Żeglcami. Inwestycja ta polegała na przebudowie drogi, wraz z budową chodnika na całej jej długości. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 2 mln 750 tyś zł. Dla mieszkańców naszej miejscowości była to inwestycja bardzo wyczekiwana, przypomnijmy że poprzedni remont tej drogi miał miejsce równo 20 lat temu. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Krośnie z Panem Starostą Janem Pelczarem na czele, a także Wójtowi Gminy Chorkówka P. Grzegorzowi Węgrzynowskiemu oraz Radzie Gminy Chorkówka. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę "Naszego" Radnego Powiatowego P. Stanisława Sajdaka, który osobiście nadzorował inwestycję.
Wszystkim użytkownikom drogi oraz chodnika, życzymy bezpiecznego korzystania.