• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

PZU S.A. informuje wszystkich klientów, że w dniu 19 stycznia 2023 w godzinach 9:00 - 15:00

w sali Domu Ludowego w Żeglcach wznawiane będą ubezpieczenia:

- obowiązkowe budynków

- dobrowolne budynków

- inne majątkowe