• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Po przeprowadzeniu wielu udanych imprez w naszym sołectwie (Bieg o Puchar Sołectwa Żeglce, Sylwester, rocznice Powstania Warszawskiego, Orszak Trzech Króli, Jasełka, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Kobiet, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, oraz imprez sportowych i turystycznych) kolejną ważną inicjatywą na rzecz rozwoju naszej wsi jest powołanie stowarzyszenia. W zebraniu założycielskim, które odbyło się w Domu Ludowym w Żeglcach w dniu 29 marca 2017 r. udział wzięło 28 osób, z których wybrano siedem osób do Zarządu i trzy osoby do Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z procedurami spotkania założycielskiego ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę” w następującym składzie:

 

Zarząd:

Prezes zarządu – Iwona Skalska

Wiceprezes zarządu – Maciej Bęben

Wiceprezes zarządu – Grzegorz Węgrzynowski

Sekretarz – Katarzyna Jagieło

Skarbnik – Olga Słowik-Matys

Członek Zarządu – Roman Skowron

Członek Zarządu – Tomasz Serwa

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Małgorzata Bazan

Członek – Magdalena Wasłowicz

Członek – Wojciech Bularski

Wśród wielu założeń statutowych Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Że Chcę” znajduje się m. in. szeroko pojęta działalność kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystyczna, promocja regionu, gminy oraz wsi, organizacja imprez okolicznościowych oraz wiele innych.

Stosowne dokumenty założycielskie w celu rejestracji Stowarzyszenia zostały skierowane do Krajowego Rejestru Sadowego w Rzeszowie.

Z tego miejsca chcielibyśmy zachęcić wszystkich do przyłączenia się do naszego stowarzyszenia. Będzie to możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (członkowskiego), który niebawem znajdzie się stronie www.zeglce.pl

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania zjednoczą mieszkańców miejscowości Żeglce wokół wspólnych inicjatyw.

KJ/GW