• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Regulamin Biegu imienia Jana Rodzinki ŻEGLCE 2023

I. CEL IMPREZY:
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci znakomitego biegacza Jana Rodzinki.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: LKS ‘’Błękitni’’ Żeglce
Współorganizatorzy:  Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce, KGW Żeglce

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu oraz marszu:
Bieg i Marsz Nordic Walking – parking przy Domu Ludowym w Żeglcach,
Biuro zawodów otwarte w godzinach 14:00-15:30 w Domu Ludowym w Żeglcach
O 15:30 zbiórka uczestników na parkingu pod Domem Ludowym w Żeglcach.
Dystans: 8 km dla biegu oraz 5 km dla marszu Nordic Walking
Bieg ma charakter biegu przełajowego – górskiego po nawierzchni asfaltowej, kamienistej i trawiastej.

IV. UCZESTNICTWO:
Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 15 kwietnia 2023  r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

V. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.zeglce.pl
Limit uczestników 50 osób. (15 osób Nordic Walking na dystansie 5 km, 35 osób Bieg na dystansie 8 km). Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 11 kwietnia 2023 r., bądź do czasu osiągnięcia limitu. Jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie zapisanie się na listę startową w dniu Biegu w godzinach otwarcia biura zawodów.
Uwaga: w przypadku braku zapisów w danej kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany limitów uczestników w poszczególnych kategoriach.
Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl oraz na fanpage LKS Błękitni Żeglce 1960.

VI. FINANSOWANIE:
Opłata startowa wynosi:
    • 30 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl  w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.
    • 40 zł (brutto) płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem – dotyczy tylko osób rejestrujących się w dniu zawodów
Zawodnik zobowiązany jest do wykonania płatności do dnia 11 kwietnia 2023r, na konto LKS Błękitni Żeglce o numerze 16 8636 1031 2003 1500 6116 0001 (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska zawodnika i dopisku wpłata na Bieg). W przypadku braku opłaty we wskazanym terminie, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.

VII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VIII. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M dla biegu 8000 m
- generalna K i M dla marszu Nordic Walking

IX. NAGRODY:
Pierwsze 50 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy,  oraz pamiątkowy medal. W przypadku startu w dwóch kategoriach uczestnik otrzymuje jeden medal. Pozostali  uczestnicy numer startowy. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Dla pierwszej trójki w czterech wymienionych kategoriach przewidziane są pamiątkowe puchary, oraz dyplomy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy Biegu po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody materialne uczestników Biegu, zawodnicy zobligowani są do zabezpieczenia we własnym zakresie swoich wartościowych rzeczy,
- Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia ubezpieczenia NNW, które to zawodnicy powinni wykupić we własnym zakresie,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji trasy Biegu,
- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zapisując się do udziału w Biegu lub Marszu akceptuje jego postanowienia.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 501800731, 510251003 oraz na stronie www.zeglce.pl, LKS Błękitni Żeglce 1960 (facebook).

1 marca to Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Niezłomnych. Na terenie Gminy Chorkówka od kilku lat staramy się uczcić pamięć naszych Bohaterów. 

Nowy, oby lepszy, krótkie podsumowanie!

Koniec roku to doskonały czas na podsumowanie, zatem korzystając z tejże okazji chciałbym napisać jaki był ten 2017.