• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
Worki z odpadami komunalnymi muszą być oznakowane kodami kreskowymi (z podziałem na rodzaj odpadów), umieszczonymi w widocznym miejscu na worku. Odpady w workach bez oznaczenia kodem kreskowym nie będą odbierane. Naklejki z poprzednich lat są nieaktualne! Dozwolone jest oddawanie odpadów w workach z poprzednich dystrybucji z logo firmy "fbserwis, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o Gmina Chorkówka".
W przypadku wykorzystania kodów kreskowych na dany rodzaj odpadów, istnieje możliwość wydrukowania dodatkowej puli kodów. Taką informację należy zgłosić telefonicznie (tel 134386952), lub zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy Chorkówka (pokój 23).
Oznaczone worki z odpadami należy wystawiać przed posesję najpóźniej do godz.7:00 w dniu odbioru. wg harmonogramu odbioru odpadów.

Uprzejmie informujemy, że nakazy podatkowe na rok 2021 będą wydawane w Domu Ludowym w Żeglcach w dniach:
18.02 (czwartek) w godzinach 9:00-12:00
19.02 (piątek) w godzinach 9:00-11:00 oraz 15:00-17:30

Mieszkańcy naszego Sołectwa zainteresowani otrzymaniem pomocy żywnościowej, proszeni są o zgłaszanie się do GOPS w Chorkówce od dnia 26 stycznia 2021 do dnia 05 lutego 2021,

Zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania na kolejną edycję Tropem Wilczym do Żeglec

PZU S.A. informuje wszystkich klientów, że w dni 19 stycznia 2021 w godzinach 9:00 - 15:00

w sali Domu Ludowego w Żeglcach wznawiane będą ubezpieczenia:

- obowiązkowe budynków

- dobrowolne budynków

- inne majątkowe

Wzorem roku ubiegłego, istnieje możliwość zapisu na zakup ziemniaków sadzeniaków następujących odmian:

Ważna informacja gdzie należy zgłaszać awarie

W najbliższych dniach przedstawiciele handlowi firmy Krosoft będą odwiedzali żegleckie domostwa na terenie Wygody i Debrzy w celu uzyskania pozwoleń wymaganych do budowy sieci światłowodowej firmy Krosoft. Przyłącza powinny być wykonane do czterech miesięcy, jednak jest to zależne od uzyskanych pozwoleń. W imieniu wszystkich pragnących przyłączenia się do sieci światłowodowej prosimy o wyrażanie zgody szczególnie tych, którzy nie są tym zainteresowani. Pozwólmy sąsiadom uzyskać dostęp do narzędzia szczególnie teraz potrzebnego do sprawnej zdalnej pracy oraz nauki.

Transmisja dzięki Internetowi światłowodowemu KROSOFT FIBERNET

Podkategorie