• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Z zebranych danych jakie posiadamy możemy przyjąć że Koło Gospodyń Wiejskich w Żeglcach powstało w drugiej połowie lat 50-tych i liczyło wtedy ponad 50 członkiń. KGW współpracowało z Kółkiem Rolniczym w Żeglcach wprowadzając wiele nowości do gospodarstw rolnych.

Organizowano ważne kursy dla gospodyń np. kroju i szycia, gotowania i pieczenia, szydełkowania czy robót na drutach. Koło w tamtych latach organizowało zabawy taneczne, wieczorki, opłatki, zabawy choinkowe a za pieniądze z dochodów kupowano naczynia, które były wypożyczane na różnego rodzaju uroczystości wiejskie jak i wesela.

W latach 80-tych Żegleckie KGW zajmowało się zapisywaniem i rozprowadzaniem piskląt.

W 1988 roku Koło przy dużym dużym wsparciu mieszkańców zakupiło magiel elektryczny. Przewodniczącymi KGW Żeglce były panie:
J. Nowacka
H. Bukowska
D. Mastej
M. Szumlańska [Sajdak]
St. Szydło
M. Kania
K. Foremny
H. Kochańska [od sierpnia 2005 roku].

Członkinie Koła reprezentowały Gminę Chorkówka na wyjeździe do zaprzyjaźnionej Gminy Brezowica na Słowacji gdzie zaprezentowano dania i potrawy z naszego regionu.

Systematycznie od 1999 roku Gospodynie wiją wieniec Dożynkowy jako dziękczynienie za zebrane plony, które święcimy w dzień odpustu w naszej Parafii. Należy wspomnieć że wieńce nasze kilkukrotnie reprezentowały naszą Parafie na odpuście w Sanktuarium Matki Bożej Tarnowieckiej w Tarnowcu. Członkinie Koła uczestniczyły w prezentacji stołów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych odbywających się w Krośnieńskim Domu Kultury jak również na terenie naszej Gminy.

Obecnie KGW liczy 16 członkiń [stan na 2009 rok] i czynnie uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK Chorkówka takich jak:
Biesiada Karpacka
Dożynki Gminne
Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich

W 2007 roku powrócono do organizacji Dożynek Gminnych, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Żeglcach pod przewodnictwem ks. Jana Luchowskiego. W Dożynkach brało udział 13 grup wieńcowych a w konkursie wieniec naszego KGW zajął 1 miejsce i tym samym reprezentował naszą Gminę w Dożynkach powiatowych które odbyły się w Rogach.

Gospodarzami Dożynek Gminnych w 2008 roku była Kopytowa. Ponownie wieniec KGW Żeglce został wytypowany do reprezentowania Gminy Chorkówka na Archidiecezjalno - Wojewódzkie Dożynki w Haczowie.

W grudniu 2008 roku członkinie Koła brały udział w Wigilii Bożonarodzeniowej zorganizowanej przez koleżanki z KGW Chorkówka przy współpracy z GOK.

Obecnie KGW współpracuje z Radą Sołecką i OSP.

Kończąc pragniemy podziękować za pomoc i współpracę Panu Tadeuszowi Malikowi, sołtysowi Żeglec, że mamy nasze małe wiejskie Koło. Pomimo trudności jakie nas spotykają mamy wiele radosnych chwil które chce się pamiętać.

(Halina Kochańska)