• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

 

Tomasz Serwa nowym Prezesem Błękitnych !!!

Na sobotnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym które odbyło się w świetlicy Domu Strażaka dokonano wyboru nowych władz klubu. W porównaniu z poprzednią kadencją w zarządzie zaszły spore zmiany. Z funkcji Prezesa zrezygnował Janusz Frużyński a z zajmowanych stanowisk postanowili zrezygnować Beata Przybyła (sekretarz) , Jerzy Skalski , Zbigniew Waliszko , Marcin Laskoś (członkowie zarządu).

 

Nowy ośmioosobowy zarząd klubu:

PREZES

Tomasz Serwa

W-c PREZES

Wojciech Bularski

SKARBNIK

Tomasz Rachwalski

SEKRETARZ

Kamil Węgrzyn

CZ.ZARZĄDU

Tomasz Laskoś , Antoni Wolski , Tomasz Gunia , Sławomir Gackowski

 

Komisja rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY

Janusz Frużyński

CZŁONKOWIE

Piotr Janik , Gerwin Gunia

Gospodarze stadionu:

Kamil Doniek

Tomasz Łopatkiewicz

Tomasz Szymbara

Adrian Wolski

Krzysztof Gromek

Friq