• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Że Chcę"

Żeglce 130

38-458 Żeglce

nr konta: 27 8642 1083 2002 8330 2552 0001

Stowarzyszenie "Że Chcę" prowadzi prace nad projektem rewitalizacji, który jutro przekazany zostanie do Urzędu Gminy w Chorkówce. Więcej informacji w dniu jutrzejszym na naszej stronie.

W związku z złożeniem karty projektu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Stowarzyszenie "Że Chcę" wystosowało równocześnie pismo do Wójta i Rady Gminy Chorkówka o następującej treści:

 

 

Żeglce, 4 maja 2017 r.

Żegleckie Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Żeglce

“Że Chcę”

Żeglce 130

38-458 Chorkówka

NIP: 6842646007

REGON: 367144803

 

Dotyczy rewitalizacji zespołu podworskiego w Żeglcach
Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
Z uwagi na to, że:

 

Gmina Chorkówka będzie starała się o pozyskanie funduszy na rewitalizację zdegradowanych obiektów. Jednym z takich obiektów na terenie naszej gminy jest budynek starej szkoły w Żeglcach. Jest to obiekt zabytkowy, dlatego nie może zostać po prostu zburzony, a jego remont musi zostać przeprowadzony w wyjątkowo staranny sposób. Dotychczas koszt odbudowy przekraczał możliwości finansowe Gminy. Wraz z projektem rewitalizacji, pojawia się szansa na zdobycie dofinansowania, które może pokryć odbudowę starej szkoły w stu procentach. Dlatego Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę” prosi mieszkańców Żeglec i innych miejscowości Gminy Chorkówka o poparcie inicjatywy „Rewitalizacja założenia dworskiego i parku Klobassów-Zrenckich w Żeglcach”, który mógłby objąć między innymi:

- odbudowę budynku starej szkoły,

- zagospodarowanie terenów należących dawniej do parku dworskiego, w tym obejścia szkoły, placu przy Domu Strażaka,

- budowę chodnika na odcinku szkoła-skrzyżowanie.